Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

THỔI ĐỜI MÌNH HẾT HÀN VI

THỔI ĐỜI MÌNH HẾT HÀN VI Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

BÀI CA LẶNG LẼ XIN DÀNH TẶNG EM

BÀI CA LẶNG LẼ XIN DÀNH TẶNG EM Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

ĐỜI NGƯỜI ĐỜI MÌNH

ĐỜI NGƯỜI ĐỜI MÌNH Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền  http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

GIẤC MƠ TIÊN CÒN NỞ NHỮNG NỤ MẦM

GIẤC MƠ TIÊN CÒN NỞ NHỮNG NỤ MẦM Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

BA THÁNG CUỐI ĐỜI (Truyện ngắn Trần Minh Hiền)

BA THÁNG CUỐI ĐỜI (Truyện ngắn Trần Minh Hiền) Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

HẠT DẺ VÀ MÙA THU

HẠT DẺ VÀ MÙA THU Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

MIÊN MAN THÁNG SÁU

MIÊN MAN THÁNG SÁU Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi