Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

THỔI ĐỜI MÌNH HẾT HÀN VI

THỔI ĐỜI MÌNH HẾT HÀN VI Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI CA LẶNG LẼ XIN DÀNH TẶNG EM

BÀI CA LẶNG LẼ XIN DÀNH TẶNG EM Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỜI NGƯỜI ĐỜI MÌNH

ĐỜI NGƯỜI ĐỜI MÌNH Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền  http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GIẤC MƠ TIÊN CÒN NỞ NHỮNG NỤ MẦM

GIẤC MƠ TIÊN CÒN NỞ NHỮNG NỤ MẦM Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BA THÁNG CUỐI ĐỜI (Truyện ngắn Trần Minh Hiền)

BA THÁNG CUỐI ĐỜI (Truyện ngắn Trần Minh Hiền) Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HẠT DẺ VÀ MÙA THU

HẠT DẺ VÀ MÙA THU Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MIÊN MAN THÁNG SÁU

MIÊN MAN THÁNG SÁU Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SAO BÂY GIỜ NGÚT XA

SAO BÂY GIỜ NGÚT XAMẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền  http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TẾT ĐOAN NGỌ

TẾT ĐOAN NGỌ Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền  http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XÔN XAO KỶ NIỆM HỮNG HỜ XÓT XA

XÔN XAO KỶ NIỆM HỮNG HỜ XÓT XA Mẹ Hiền Là Nguồn Thơ. Nhạc : LMST2012, Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=aFI6OTJSHEs&feature=youtu.be Cha Là Mùa Xuân Xanh Nhạc LMST2012 Lời Thơ : Trần Minh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?