Monthly Archives: Tháng Bảy 2012

LỬNG LƠ GIỌT NƯỚC BẮC CẦU THĂNG HOA

LỬNG LƠ GIỌT NƯỚC BẮC CẦU THĂNG HOA Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÁNG BẢY LAO XAO

THÁNG BẢY LAO XAO Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS Youtube : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẸP LÀM SAO ĐỜI SỐNG BIẾT REO CƯỜI

ĐẸP LÀM SAO ĐỜI SỐNG BIẾT REO CƯỜI Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHÂN TRỜI MẦU NHIỆM LIU XIU

CHÂN TRỜI MẦU NHIỆM LIU XIU Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS Youtube : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÒN THƯƠNG CÁNH MỎNG, DẠT DÀO VÚT BAY

CÒN THƯƠNG CÁNH MỎNG, DẠT DÀO VÚT BAY Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHẬT KÝ ( Truyện ngắn Trần Minh Hiền)

NHẬT KÝ ( Truyện ngắn Trần Minh Hiền) Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHO NGÀN SAU LƠ LỬNG SÓNG VÔ THƯỜNG

CHO NGÀN SAU LƠ LỬNG SÓNG VÔ THƯỜNG Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thắp Ân Tình Tàn Phai

Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS Youtube : Trần Minh Hiền . http://youtu.be/1jSWcqOFVrQ   … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐƯA MÌNH VỀ TRÁI TIM

ĐƯA MÌNH VỀ TRÁI TIM Cho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4 Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng, Ca Sĩ hát : Trung Hiếu , Thực Hiện PPS Video YouTube … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÌNH YÊU VỌNG TIẾNG DẠI KHỜ TRĂM NĂM

TÌNH YÊU VỌNG TIẾNG DẠI KHỜ TRĂM NĂMCho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4  Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng, Ca Sĩ hát : Trung Hiếu , Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?