Monthly Archives: Tháng Bảy 2012

Thắp Ân Tình Tàn Phai

Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS Youtube : Trần Minh Hiền . http://youtu.be/1jSWcqOFVrQ   … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐƯA MÌNH VỀ TRÁI TIM

ĐƯA MÌNH VỀ TRÁI TIM Cho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4 Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng, Ca Sĩ hát : Trung Hiếu , Thực Hiện PPS Video YouTube … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÌNH YÊU VỌNG TIẾNG DẠI KHỜ TRĂM NĂM

TÌNH YÊU VỌNG TIẾNG DẠI KHỜ TRĂM NĂMCho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4  Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng, Ca Sĩ hát : Trung Hiếu , Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MẶT TRỜI XUỐNG PHỐ

MẶT TRỜI XUỐNG PHỐCho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4 Manhattan Solstice http://www.youtube.com/watch?v=RN_1V8C5yMQ Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng, Ca Sĩ hát : Trung Hiếu , Thực Hiện PPS Video YouTube : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NÊN CỎ CÂY HỜ HỮNG KIẾP U HOÀI

NÊN CỎ CÂY HỜ HỮNG KIẾP U HOÀICho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4  Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng, Ca Sĩ hát : Trung Hiếu , Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10 VỤ THẢM SÁT ĐẪM MÁU NHẤT TRONG LỊCH SỬ

10 VỤ THẢM SÁT ĐẪM MÁU NHẤT TRONG LỊCH SỬ 10/17/91 Mass Shooting in Killeen TX that Took 23 Lives http://www.youtube.com/watch?v=WWNwS-PfzAM Colorado Movie Theater Shooting: Why Did James Holmes Choose Batman? http://www.youtube.com/watch?v=O0kuM6vv6u4 Cho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4  Nhạc : LMST2012, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HOANG ĐƯỜNG HƯƠNG TỎA BAY BAY

HOANG ĐƯỜNG HƯƠNG TỎA BAY BAYCho Sinh Nhật Em 3 Tháng 4  Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền , Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng, Ca Sĩ hát : Trung Hiếu , Thực Hiện PPS Video YouTube … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?