Monthly Archives: Tháng Tám 2012

CON NGUYỆN SỐNG VUI TỪNG PHÚT TỪNG GIỜ

CON NGUYỆN SỐNG VUI TỪNG PHÚT TỪNG GIỜ Vu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=a-m4JEQcO1M&feature=youtu.be Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DÂNG MẸ HIỀN MẮT CAY

DÂNG MẸ HIỀN MẮT CAYVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=a-m4JEQcO1M&feature=youtu.beThắp Ân Tình Tàn PhaiNhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VÒNG TAY CỦA MẸ DIỆU THƯỜNG BAO LA

VÒNG TAY CỦA MẸ DIỆU THƯỜNG BAO LA Vu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=a-m4JEQcO1M&feature=youtu.beThắp Ân Tình Tàn PhaiNhạc : LMST. Lời Thơ : Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NOI GƯƠNG MẸ CHA LẦM LỤI VUN TRỒNG

NOI GƯƠNG MẸ CHA LẦM LỤI VUN TRỒNGVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=a-m4JEQcO1M&feature=youtu.beThắp Ân Tình Tàn PhaiNhạc : LMST. Lời Thơ : Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÁNG TÁM THẦM THÌ

THÁNG TÁM THẦM THÌ Vu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh Hiền Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=a-m4JEQcO1M&feature=youtu.be Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CON TRẢI LÒNG VỚI NGÀN CÂY

CON TRẢI LÒNG VỚI NGÀN CÂYThắp Ân Tình Tàn PhaiNhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS Youtube : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỪNG SINH NHẬT CON TRAI BA TUỔI 26 THÁNG 8

MỪNG SINH NHẬT CON TRAI BA TUỔI 26 THÁNG 8Thắp Ân Tình Tàn PhaiNhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BIẾT BAO LA ĐỜI SỐNG VẪN XOAY VÒNG

BIẾT BAO LA ĐỜI SỐNG VẪN XOAY VÒNG Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MẸ HIỀN NHƯ SÓNG NHỎ

MẸ HIỀN NHƯ SÓNG NHỎThắp Ân Tình Tàn PhaiNhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS Youtube : Trần Minh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CẢM ƠN MẸ VẪN MỈM CƯỜI VỚI CON

CẢM ƠN MẸ VẪN MỈM CƯỜI VỚI CON Thắp Ân Tình Tàn Phai Nhạc : LMST. Lời Thơ : Trần Minh Hiền . Hòa Âm : Cao Ngọc Dũng . Ca sĩ hát : Trung Hiếu . Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?