Monthly Archives: Tháng Chín 2012

THẮP TRONG HỒN ÂM U

THẮP TRONG HỒN ÂM U Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÌNH THU VỌNG TIẾNG BẾN BỜ PHÔI PHAI

TÌNH THU VỌNG TIẾNG BẾN BỜ PHÔI PHAI Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền Diệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BOB DYLAN, CA SĨ , NHẠC SĨ VÀ NGHỆ SĨ TÀI BA

BOB DYLAN, CA SĨ , NHẠC SĨ VÀ NGHỆ SĨ TÀI BAtrần minh hiền orlando ngày 27 tháng 9 năm 2012 Bob Dylan – Times They are a-Changin http://www.youtube.com/watch?v=vCWdCKPtnYE Blowing in the wind http://www.youtube.com/watch?v=DFvkhzkS4bw Bob Dylan – Like A Rolling Stone http://www.youtube.com/watch?v=cLiLSRKms30 Bob … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LẤP LÁNH LẠ LÙNG LỘNG LẪY LUNG LINH

LẤP LÁNH LẠ LÙNG LỘNG LẪY LUNG LINH Dâng mẹ hiền mắt cay. THơ Trần Minh Hiền .http://www.youtube.com/watch?v=Z02SdBE6JvA Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NỤ HỒNG BÊN KIA THUNG LŨNG (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

NỤ HỒNG BÊN KIA THUNG LŨNG (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠT DÀO RÉO RẮT ĐÀN THU

DẠT DÀO RÉO RẮT ĐÀN THUCho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁC THỦ TƯỚNG CANADA

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁC THỦ TƯỚNG CANADAPrime Ministers of Canada http://www.youtube.com/watch?v=UXR0LlHKoNICho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MÙA THU VỪA CHẾT CHO MÌNH NGỘ TRI

MÙA THU VỪA CHẾT CHO MÌNH NGỘ TRI Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠI KHỜ THÁNG CHÍN

DẠI KHỜ THÁNG CHÍN Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THẮP SÁNG NIỀM TIN HỒNG NẮNG DÂNG TRÀO

THẮP SÁNG NIỀM TIN HỒNG NẮNG DÂNG TRÀO Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền Diệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?