Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

BÀI THƠ 12312012

Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

RU KHÚC THẦN TIÊN VỌNG TIẾNG LÂU DÀI

RU KHÚC THẦN TIÊN VỌNG TIẾNG LÂU DÀI Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền Diệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

TẤM ẢNH CUỐI NĂM (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

TẤM ẢNH CUỐI NĂM (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

THÂM TÌNH DÂNG HIẾN MẸ CHA

THÂM TÌNH DÂNG HIẾN MẸ CHACho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁ HEO

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁ HEO Dolphin play bubble rings http://www.youtube.com/watch?v=TMCf7SNUb-Q CNN: Dolphins see themselves in mirror http://www.youtube.com/watch?v=WgJl4bONOqc SEA WORLD DOLPHIN SHOW ORLANDO part 1 http://www.youtube.com/watch?v=BdCtLI5m6UQ Believe – The Complete Shamu Show at Sea World http://www.youtube.com/watch?v=NyBwQsvP8GU SeaWorld’s “Blue Horizons” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

TÌNH YÊU LẠC LỐI CHO VỪA HƯ HAO

TÌNH YÊU LẠC LỐI CHO VỪA HƯ HAOCho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

BÀI THƠ CUỐI NĂM

​BÀI THƠ CUỐI NĂMCho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi