Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

BÀI THƠ 12312012

Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

RU KHÚC THẦN TIÊN VỌNG TIẾNG LÂU DÀI

RU KHÚC THẦN TIÊN VỌNG TIẾNG LÂU DÀI Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền Diệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TẤM ẢNH CUỐI NĂM (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

TẤM ẢNH CUỐI NĂM (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÂM TÌNH DÂNG HIẾN MẸ CHA

THÂM TÌNH DÂNG HIẾN MẸ CHACho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁ HEO

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁ HEO Dolphin play bubble rings http://www.youtube.com/watch?v=TMCf7SNUb-Q CNN: Dolphins see themselves in mirror http://www.youtube.com/watch?v=WgJl4bONOqc SEA WORLD DOLPHIN SHOW ORLANDO part 1 http://www.youtube.com/watch?v=BdCtLI5m6UQ Believe – The Complete Shamu Show at Sea World http://www.youtube.com/watch?v=NyBwQsvP8GU SeaWorld’s “Blue Horizons” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÌNH YÊU LẠC LỐI CHO VỪA HƯ HAO

TÌNH YÊU LẠC LỐI CHO VỪA HƯ HAOCho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI THƠ CUỐI NĂM

​BÀI THƠ CUỐI NĂMCho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : LMST2012, Lời Thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐÓN MỪNG NGÀY GIÁNG SINH

ĐÓN MỪNG NGÀY GIÁNG SINH Cho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8 Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcp Vu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ SÀI GÒN

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ SÀI GÒNCho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THẢ CÂU THƠ CŨ LÀM MỒI THẾ GIAN

THẢ CÂU THƠ CŨ LÀM MỒI THẾ GIANCho Sinh Nhật Con Trai Ba Tuổi 26 Tháng 8Nhạc LMST2012 . Lời Thơ : Trần Minh Hiền. Thực Hiện PPS YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=J2Cj34mNGAc&feature=plcpVu Lan Huyền Diệu Đê Đầu Mẹ Cha Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?