Monthly Archives: Tháng Hai 2013

THÁNG HAI THẤU HIỂU

THÁNG HAI THẤU HIỂU Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HẮT HIU ĐẦY HAI VAI

HẮT HIU ĐẦY HAI VAI Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút 2013: Nhạc LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÃO THỜI GIAN XAO XÁC NÉT MÔI HỒNG

BÃO THỜI GIAN XAO XÁC NÉT MÔI HỒNG Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẦU NĂM XÚC CẢM

ĐẦU NĂM XÚC CẢMTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời Thơ: Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MƠ MÀNG MƯA MỜ MỊT MẮT MUÔN MÀU

MƠ MÀNG MƯA MỜ MỊT MẮT MUÔN MÀUTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI HÁT MỘT NGÀN NĂM TRĂM

BÀI HÁT MỘT NGÀN NĂM TRĂMTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời Thơ: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THỢ SỬA XE (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

THỢ SỬA XE (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

RỰC HỒNG LẤP LÁNH NGÂY NGÂY

RỰC HỒNG LẤP LÁNH NGÂY NGÂY Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút 2013: Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LẠC SÓNG THỜI GIAN LỠ CHUYẾN Ơ HỜ

LẠC SÓNG THỜI GIAN LỠ CHUYẾN Ơ HỜ Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẦU NĂM NGHE CD NHẠC LMST

ĐẦU NĂM NGHE CD NHẠC LMSTTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời Thơ: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?