Monthly Archives: Tháng Hai 2013

THÁNG HAI THẤU HIỂU

THÁNG HAI THẤU HIỂU Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

HẮT HIU ĐẦY HAI VAI

HẮT HIU ĐẦY HAI VAI Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút 2013: Nhạc LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

BÃO THỜI GIAN XAO XÁC NÉT MÔI HỒNG

BÃO THỜI GIAN XAO XÁC NÉT MÔI HỒNG Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

ĐẦU NĂM XÚC CẢM

ĐẦU NĂM XÚC CẢMTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời Thơ: Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

MƠ MÀNG MƯA MỜ MỊT MẮT MUÔN MÀU

MƠ MÀNG MƯA MỜ MỊT MẮT MUÔN MÀUTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

BÀI HÁT MỘT NGÀN NĂM TRĂM

BÀI HÁT MỘT NGÀN NĂM TRĂMTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời Thơ: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

THỢ SỬA XE (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

THỢ SỬA XE (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi