Monthly Archives: Tháng Hai 2013

RỰC HỒNG LẤP LÁNH NGÂY NGÂY

RỰC HỒNG LẤP LÁNH NGÂY NGÂY Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút 2013: Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LẠC SÓNG THỜI GIAN LỠ CHUYẾN Ơ HỜ

LẠC SÓNG THỜI GIAN LỠ CHUYẾN Ơ HỜ Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẦU NĂM NGHE CD NHẠC LMST

ĐẦU NĂM NGHE CD NHẠC LMSTTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời Thơ: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÂY BỒ NGÓT

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÂY BỒ NGÓT Canh râu mực nấu ngót http://www.youtube.com/watch?v=k4YiNGKUaVs thuốc từ rau ngót http://www.youtube.com/watch?v=SAK3Zg8dEpk Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

EM MÃI LÀ VALENTINE CỦA ANH

EM MÃI LÀ VALENTINE CỦA ANHTình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjEKhai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời Thơ: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

YÊU ĐƯƠNG CHÁY BỎNG NHẠT NHÒA LỆ MƯA

YÊU ĐƯƠNG CHÁY BỎNG NHẠT NHÒA LỆ MƯA Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BẢN CHẤT CON NGƯỜI

BẢN CHẤT CON NGƯỜI Tình Yêu Chôn Dấu Cuối Ngàn Tìm Quên . Nhạc : Nguyễn Hữu Tân . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Thực Hiện PPS và YouTube: Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=OHoaKQujGjE Khai Bút 2013: Nhạc LMST2013, Lời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?