Monthly Archives: Tháng Ba 2013

ĐỌC “BÊN THẮNG CUỘC ” CỦA HUY ĐỨC

ĐỌC “BÊN THẮNG CUỘC ” CỦA HUY ĐỨC Dâng Mẹ Hiền Nhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Ca Sĩ : Duyên Quỳnh  http://www.youtube.com/watch?v=hBlZpTnyI_M Mẹ Diệu Hiền Bao La Nhạc : Vũ Thiên Đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THUYỀN HOA RẼ SÓNG MỘNG LÀNH HƯ HAO

THUYỀN HOA RẼ SÓNG MỘNG LÀNH HƯ HAODâng Mẹ HiềnNhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Ca Sĩ : Duyên Quỳnh http://www.youtube.com/watch?v=hBlZpTnyI_MMẹ Diệu Hiền Bao LaNhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHẬT KÝ NGÀY ĐẦU MÙA XUÂN

NHẬT KÝ NGÀY ĐẦU MÙA XUÂN Dâng Mẹ Hiền Nhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Ca Sĩ : Duyên Quỳnh  http://www.youtube.com/watch?v=hBlZpTnyI_M Mẹ Diệu Hiền Bao La Nhạc : Vũ Thiên Đại Dương . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠT DÀO KÝ ỨC THIẾT THA

DẠT DÀO KÝ ỨC THIẾT THA Dâng Mẹ Hiền Nhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Ca Sĩ : Duyên Quỳnh  http://www.youtube.com/watch?v=hBlZpTnyI_M Mẹ Diệu Hiền Bao La Nhạc : Vũ Thiên Đại Dương . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CỜ VUA VÀ CỜ TƯỚNG

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CỜ VUA VÀ CỜ TƯỚNGFamous Chess Game: Kasparov vs Topalov 1999 (Kasparov’s Immortal) http://www.youtube.com/watch?v=wPm9k6ul9EI Famous Chess Game: Fischer vs Panno http://www.youtube.com/watch?v=GXMO6YPFw6A Cờ Tướng – Hữu Trung Pháo Phá Hữu Mã Sỉ Tượng – Biến 1 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MẶT TRỜI LÊN SẼ TẮT NGỌN NẾN HỒNG

MẶT TRỜI LÊN SẼ TẮT NGỌN NẾN HỒNGDâng Mẹ HiềnNhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Ca Sĩ : Duyên Quỳnh http://www.youtube.com/watch?v=hBlZpTnyI_MMẹ Diệu Hiền Bao LaNhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GIẢI THÍCH THUYẾT DUNG HÒA

GIẢI THÍCH THUYẾT DUNG HÒA  Dâng Mẹ Hiền Nhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền . Ca Sĩ : Duyên Quỳnh  http://www.youtube.com/watch?v=hBlZpTnyI_M Mẹ Diệu Hiền Bao La Nhạc : Vũ Thiên Đại Dương . Lời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?