Monthly Archives: Tháng Mười 2013

TRONG GIÓ HEO MAY MỘNG MỊ KHẼ KHÀNG

TRONG GIÓ HEO MAY MỘNG MỊ KHẼ KHÀNG Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beTiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LINH CẢM ( truyện ngắn Trần Minh Hiền)

LINH CẢM ( truyện ngắn Trần Minh Hiền) Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beTiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÌNH YÊU HUYỀN DIỆU NHẸ NHÀNG THĂNG HOA

TÌNH YÊU HUYỀN DIỆU NHẸ NHÀNG THĂNG HOA Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beTiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÌM HIỂU CÁC BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

TÌM HIỂU CÁC BỆNH ĐƯỜNG RUỘT Colon Cancer with Dr. Howard Schecter : MD-VOD http://www.youtube.com/watch?v=zizjd_H3Zn8 Colonoscopy Video Tour: Discovery of a Cancerous Polyp (Colon Ca http://www.youtube.com/watch?v=rl4s1D4MGH8 Inside look of Patients’ stomach with various diseases http://www.youtube.com/watch?v=67eonjgzuow Bài Nhạc : Mừng Con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠT DÀO LÓNG LÁNH ÊM ÊM

DẠT DÀO LÓNG LÁNH ÊM ÊM Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁ MẬP

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CÁ MẬP trần minh hiền orlando ngày 23 tháng 10 năm 2013 Jonathan Bird’s Blue World: Great White Sharks http://www.youtube.com/watch?v=qRaJ9p4CWwU Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THẮP HƯƠNG NỒNG NGUÔI NGOAI

THẮP HƯƠNG NỒNG NGUÔI NGOAI Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?