Monthly Archives: Tháng Mười Một 2013

MƯỜI MỘT MỊT MỜ

MƯỜI MỘT MỊT MỜ Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỒN TRANH

HỒN TRANH Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc : LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CHIẾC VÁY

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ CHIẾC VÁYBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi Học Nhạc : LMST2013, Thơ: Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠI KHỜ NHÌN ÁNG MÂY TRÔI

DẠI KHỜ NHÌN ÁNG MÂY TRÔI Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ VĨ CẦM VIOLIN

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ VĨ CẦM VIOLIN Crystallize – Lindsey Stirling (Dubstep Violin Original Song) https://www.youtube.com/watch?v=aHjpOzsQ9YI&list=PLEF2B30310C20B6CD The Best of Paganini https://www.youtube.com/watch?v=Pl4oD_K0eKE Bài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MƠ LÀM CHI CHO SƯƠNG KHÓI CHẬP CHÙNG

MƠ LÀM CHI CHO SƯƠNG KHÓI CHẬP CHÙNG Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beTiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHÁY LÒNG NGÀY THÁNG LONG ĐONG

CHÁY LÒNG NGÀY THÁNG LONG ĐONG Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VỤ ÁM SÁT TT KENNEDY, BÍ ẨN MUÔN ĐỜI

VỤ ÁM SÁT TT KENNEDY, BÍ ẨN MUÔN ĐỜI SHOCKING: Video unreleased JFK assassination https://www.youtube.com/watch?v=V-LA0ypFXig JFK Conspiracy And Cover Up: The Magic Bullet Theory Proven False https://www.youtube.com/watch?v=jDgpoVpZfj0 Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHỜ PHÉP MẦU MÙA THU

CHỜ PHÉP MẦU MÙA THU Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?