Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

MƯỜI HAI MỘNG HIỀN

MƯỜI HAI MỘNG HIỀN Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƠ CUỐI NĂM 2013

THƠ CUỐI NĂM 2013 Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÁT KHẼ BÀI ĂN NĂN

HÁT KHẼ BÀI ĂN NĂN Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DẠT DÀO ĐẮM SAY

DẠT DÀO ĐẮM SAY Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG HỒN THƠ

NHỮNG HỒN THƠBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi Học Nhạc : LMST2013, Thơ: Trần Minh Hiền, Thực Hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NỖI BUỒN ĐÊM NÔ-EN (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

NỖI BUỒN ĐÊM NÔ-EN (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LONG LANH

LONG LANHBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi Học Nhạc : LMST2013, Thơ: Trần Minh Hiền, Thực Hiện PPS … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC SYCAMORE ROW CỦA JOHN GRISHAM

ĐỌC SYCAMORE ROW CỦA JOHN GRISHAMJohn Grisham on new novel “Sycamore Row” http://www.youtube.com/watch?v=Rf7XqTPZGDkBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƠ VIẾT SINH NHẬT MÌNH

THƠ VIẾT SINH NHẬT MÌNH Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ BÀI THÁNH CA BUỒN

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ BÀI THÁNH CA BUỒNBài Thánh ca buồn – Nhạc sĩ Nguyễn Vũ trình bày http://www.youtube.com/watch?v=lc_1Vj9Qaqs Bài thánh ca buồn – Elvis Phuong http://www.youtube.com/watch?v=mKmocgGUDUI Bài Thánh Ca Buồn Nguyên Khang avi http://www.youtube.com/watch?v=Rnc5ByQU61w Bài Thánh Ca Buồn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?