Monthly Archives: Tháng Một 2014

NHỚ XUÂN (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

NHỚ XUÂN (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

KHAI BÚT GIÁP NGỌ

KHAI BÚT GIÁP NGỌ Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

THÁNG GIÊNG THĂNG GIÁNG

THÁNG GIÊNG THĂNG GIÁNG Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

CHIÊM BAO

CHIÊM BAO Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc : LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

THIẾT THA MẪN CẢM RỘN RÀNG LÂNG LÂNG

THIẾT THA MẪN CẢM RỘN RÀNG LÂNG LÂNG Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beTiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

XOẢI CÁNH TUNG BAY TRỜI BIỂN CƠ ĐỒ

XOẢI CÁNH TUNG BAY TRỜI BIỂN CƠ ĐỒ Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beTiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ HY MÃ LẠP SƠN VÀ ĐỈNH EVEREST

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ HY MÃ LẠP SƠN VÀ ĐỈNH EVEREST Documentary: Himalayas , Majestic Mountains https://www.youtube.com/watch?v=-VKE8qjCCEU Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi