Monthly Archives: Tháng Hai 2014

VẼ DỊU DÀNG ĐẮM SAY

VẼ DỊU DÀNG ĐẮM SAY Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TIÊN TRI

TIÊN TRI Seeing the Future: Nostradamus to Edgar Cayce | History Channel https://www.youtube.com/watch?v=2S2FL8btkXw Nostradamus Effect – The Third Antichrist [Full Episode] https://www.youtube.com/watch?v=tK2CaXPWojA Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm https://www.youtube.com/watch?v=EHPu0RHbHa4 TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM – NHÀ TIÊN TRI LỖI lạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGỌT NGÀO THƠM LÂY

NGỌT NGÀO THƠM LÂYNGỌT NGÀO THƠM LÂY Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ẢO ẢNH (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

ẢO ẢNH (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGÀN CÁNH HẠC

NGÀN CÁNH HẠC Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC BÓNG THỜI GIAN CỦA HOA SĨ VŨ QUANG MINH

ĐỌC BÓNG THỜI GIAN CỦA HOA SĨ VŨ QUANG MINH Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

RONG CHƠI

RONG CHƠI Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc : LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?