Monthly Archives: Tháng Tư 2014

THÁNG TƯ TỒN TẠI

THÁNG TƯ TỒN TẠI The Saddest Day: 30 April 1975 (The Fall of Saigon) https://www.youtube.com/watch?v=mcQoQDkhbYwBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HẸN NGƯỜI MUÔN KIẾP LẮNG NGHE

HẸN NGƯỜI MUÔN KIẾP LẮNG NGHE Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ RONG BIỂN

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ RONG BIỂN Seaweeds – A part of everyday life  https://www.youtube.com/watch?v=kZup18AZtzk Bài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VẼ LÊN HỒNG LÀNG QUÊ

VẼ LÊN HỒNG LÀNG QUÊ Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÌM HIỂU BỆNH SỞI

TÌM HIỂU BỆNH SỞI Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

RU ĐỜI NGUÔI NGOAI

RU ĐỜI NGUÔI NGOAI Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ(truyện ngắn Trần Minh Hiền)

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ(truyện ngắn Trần Minh Hiền) trần minh hiền Orlando ngày 25 tháng 4 năm 2014 Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?