Monthly Archives: Tháng Tám 2014

BAN NGÀY GẶP QUỶ (truyện ngắn Trần Minh Hiền )

BAN NGÀY GẶP QUỶ (truyện ngắn Trần Minh Hiền ) Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BAN NGÀY GẶP QUỶ (truyện ngắn Trần Minh Hiền )

BAN NGÀY GẶP QUỶ (truyện ngắn Trần Minh Hiền )Bài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi Học Nhạc : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGƯỜI EM NHỎ

NGƯỜI EM NHỎ Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN 100 NĂM SAU

ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN 100 NĂM SAUChiến tranh Thế giới thứ nhất – Tập 1 (36 phút) https://www.youtube.com/watch?v=JdrbuyFZTdYBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÕI TRĂNG

CÕI TRĂNG Bài Nhạc : Mừng Con Thêm Tuổi Nhạc: Vũ Thiên Đại Dương . Lời Thơ: Trần Minh Hiền Hòa Âm: Minh Châu Thực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiền http://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.be Con Đi Học Nhạc : LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TOÀ BẠCH ỐC 1814

TOÀ BẠCH ỐC 1814Bài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi Học Nhạc : LMST2013, Thơ: Trần Minh Hiền, Thực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGÀN NĂM NGỌN GIÓ NGẬP TRÀN LÂNG LÂNG

NGÀN NĂM NGỌN GIÓ NGẬP TRÀN LÂNG LÂNG Bài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi Học Nhạc : LMST2013, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CUNG LÊ, THẮNG VÀ THUA

CUNG LÊ, THẮNG VÀ THUACung Le Destroys Rich Franklin With Epic KO https://www.youtube.com/watch?v=1gTKtIPckIoUFC Fight Night 48: Michael Bisping vs Cung Le Fight Video Highlights https://www.youtube.com/watch?v=hkGnWYYxVjoBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CUNG LÊ, THẮNG VÀ THUA

CUNG LÊ, THẮNG VÀ THUACung Le Destroys Rich Franklin With Epic KO https://www.youtube.com/watch?v=1gTKtIPckIoUFC Fight Night 48: Michael Bisping vs Cung Le Fight Video Highlights https://www.youtube.com/watch?v=hkGnWYYxVjoBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NỞ VÀNG HẠNH PHÚC SÁNG SOI

NỞ VÀNG HẠNH PHÚC SÁNG SOIBài Nhạc : Mừng Con Thêm TuổiNhạc: Vũ Thiên Đại Dương .Lời Thơ: Trần Minh HiềnHòa Âm: Minh ChâuThực Hiện PPS và YouTube : Trần Minh Hiềnhttp://www.youtube.com/watch?v=NG8SmJ6g4nk&feature=youtu.beCon Đi Học Nhạc : LMST2013, Thơ: Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?