Monthly Archives: Tháng Tám 2015

THÁNG TÁM THIỆN TÂM

THÁNG TÁM THIỆN TÂM THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ THÁNG TÁM THIỆN TÂM trần minh hiền  orlando ngày 31 tháng 8 năm 2015 Tháng tám thiện tâm với nhiều cảm xúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ÂM THẦM

ÂM THẦM THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ ÂM THẦM ( Kính tặng cô Đoàn Thuỷ Tiên, phu nhân của thi sĩ Vinh Hồ) Tham dự đêm Văn Bút tối 29 tháng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỪNG CON LÊN SÁU TUỔI

MỪNG CON LÊN SÁU TUỔI THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ MỪNG CON LÊN SÁU TUỔI ( Viết cho Trần Minh Toàn, con trai tròn 6 tuổi ngày 26 tháng 8 năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CỌNG CỎ VÀ HOA DẠI

CỌNG CỎ VÀ HOA DẠI THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ CỌNG CỎ VÀ HOA DẠI Ôi cọng cỏ bé nhỏ Sao mạnh mẽ vô cùng Bị dẫm đạp đấu tố Vẫn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MANG ƠN MẸ MÙA VU LAN 2015

MANG ƠN MẸ MÙA VU LAN 2015 THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ MANG ƠN MẸ MÙA VU LAN 2015 Thắp ngọn đuốc hồn mình làm ánh sáng Soi rõ đêm đen, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRÊN ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

TRÊN ĐƯỜNG GIÁC NGỘ THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ TRÊN ĐƯỜNG GIÁC NGỘ trần minh hiền Giác Đức, orlando ngày 9 tháng 8 năm 2015 Tôi đã viết rồi lại xoá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

EM GÁI CỦA TÔI

EM GÁI CỦA TÔI THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ EM GÁI CỦA TÔI trần minh hiền pháp danh Giác Đức orlando ngày 31 tháng 7 năm 2015 ( Thương tặng Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?