SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21

SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html

TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/

SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21
GIÁC ĐỨC TRẦN MINH HIỀN
( Viết cho hai con của tôi Trần Phương Tiên và Trần Minh Toàn)
LỜI NÓI ĐẦU
Dạy dỗ con cái vừa là trách nhiệm bổn phận của vừa là 1 quyền lợi, lợi ích và 1 vinh dự cho con người, cho mọi người đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ. Vì con cái là bộ mặt của chúng ta, là tương lai của gia đình chúng ta, tương lai số phận của chính ta, gia đình và cả xã hội, nhân sinh và thế giới vũ trụ. Dạy con phải có phương pháp đúng, vừa là 1 khoa học vừa là 1 nghệ thuật . Chúng ta phải dùng tất cả kiến thức có được 1 cách tốt nhất, đúng nhất với tấm lòng thành tâm, với đạo đức và trách nhiệm cao nhất. Làm thế nào để giúp xã hội an bình, khống chế tội ác và giúp cho con người ta làm việc tốt, không làm việc xấu, đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vì người ta hay nói ăn quen, nhịn không quen, con người với các thói hư tật xấu thì khó sửa chữa, khó thay đổi. Chúng ta phải dùng giáo dục và tâm lý học cũng như Thuyết Dung Hoà để giúp người. Và phải nhắc nhở tất cả mọi người nhớ rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận nghĩ đến hậu quả của nó. Và nhất là đừng bao giờ nghĩ rằng khi ta làm mà không ai thấy, ai biết thì có thể thoát được, vì trời cao có mắt, quỷ thần thiên địa, lương tâm đều thấy hết . Cho nên đạo đức, tư cách thể hiện ở chỗ chỉ có một mình ta. Chúng tôi xin chia sẻ cùng mọi người những bài học dạy con của 1 người cha bình thường, thậm chí rất tầm thường này . Chắc chắn sẽ rất phiến diện, khiếm khuyết, nhiều thiếu sót và sai lầm, kính mong mọi người đọc xong góp ý xây dựng để chúng tôi có sự sửa chữa bổ sung cho tốt hơn, hoàn thiện hơn. Hơn nữa đây là những bài học của cá nhân 1 người cha dành cho 2 con của mình. Kính mong quý vị lượng thứ.
BOOK OF TEACHING CHILDREN 21ST CENTURY
PREFACE: Teaching and educating your children is the responsibility and also the benefits as well the privilege of human beings, especially for parents. Because it is our face, our outside appearance that people can notice, it’s our future, our world’s future and our civilization’s future. Teaching our own children need a right and proper and appropriate method, it’s really a science and an art as well. we have to employ all of our knowledge and do it with utmost responsibilities, utmost best intentions, compassion. How to help society become stable and secured, keep crimes at bay and help people doing good things, avoid bad things, it’s extremely important. because we always say ” when people keep doing bad things, they can’t stop, can’t constraint themselves”, when it become a bad habit, it’s so hard to impossible to break it. We have to use education, psychology and as well the Harmonism to help people. And always remind people that when you do anything, consider and ponder really well the consequences before proceed. And never think that when nobody see and nobody know, you can get away from it because there are your conscience, God, Budhha, angels, spirits, ghosts, other beings around us to watch us all the time. Therefore your moral, your value, your true nature, your ultimate self is where only by yourself.
***
Hai con yêu dấu của Ba, Ba hy vọng là hai con có thể đọc , hiểu những điều tâm huyết mà Ba viết ra trong cuốn sách này , ít ra thì bằng tiếng Anh, nếu bằng tiếng Việt thì càng tốt. Khi Ba bắt đầu viết những dòng chữ này trên màn hình máy tính laptop này là lúc 4 giờ 20 phút chiều ngày thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2015. Ngày mai các con sẽ gặp cô giáo mới cho năm học mới và thứ hai tới đây các con sẽ vào năm học mới .
Dear my two precious beloved children, I hope that two of you can read, understand these dedications that I write in this book, at least you can read in English, if in Vietnamese it’s even better. When I start writing these lines into the screen of this laptop, it’s 4:20pm of Friday, August 21, 2015. Tomorrow, you will be meeting your new teachers for new school year and next Monday you will be entering new school year.
Ba không có gì để cho chúng con cũng như không có 1 gia tài lớn để bảo đảm tài chánh cho hai con nhưng Ba muốn cho hai con tài sản về cách sống ở đời để sống tốt và thành công. Đây là những bài học mà Ba chắt lọc từ sách vở, từ các vị thầy của Ba, từ những kinh nghiệm đau thương của cuộc đời Ba. Hy vọng các con sẽ đọc kỹ lưỡng và tập theo cho được. Có như vậy thì cuộc đời hai con sẽ tốt đẹp và yên lành, thành đạt. Bài học ở đời thì từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây có rất nhiều nhưng Ba sẽ cô đọng lại thành 10 bài học quan trọng nhất cho chúng con học:
1/TRÌ CHÍ: Cố gắng, trì chí, bền bĩ, nỗ lực, tinh tấn.
2/ KHIÊM CUNG:Khiêm tốn, nhẫn nhục, nhường nhịn, khiêm nhu.
3/BỐ THÍ VÔ UÝ: Thương yêu, từ tâm, không sát sanh, bố thí vô uý. Không thấy lỗi của người, cố nhìn lỗi của mình và tu sửa.
4/ VÌ CHÚNG SANH: Hành động vì tất cả chúng sanh, không làm tổn người lợi mình. Lợi cho mình nhưng cũng phải lợi cho người.
5/ TUỲ DUYÊN: Thành thật, thẳng thắn, nhưng khéo léo, mềm mỏng và tuỳ duyên.
6/TẬN TÂM:  Làm việc gì thì cũng phải làm hết lòng, làm cho đến nơi đến chốn.
7/ HƯỚNG THƯỢNG: Học hỏi không ngừng, cầu tiến, hướng thượng, phục thiện.
8/ BUÔNG BỎ: Từ bi hỷ xả, giúp người không cần nghĩ nhớ, sống cuộc đời không dính mắc, không câu nệ chấp trước.
9/ VỊ THA: tha thứ cho tha nhân và chính mình, hướng về tương lai , sống trong hiện tại và không chấp nhất quá khứ.
10/ LẮNG NGHE: nói ít, nghe nhiều, đọc nhiều, học nhiều từng giây phút từ chuyện nhỏ nhất đến lớn nhất.
I don’t have much to give to two of you, I don’t have a fortune for you to inherit to guarantee the financial future but I want to give you the way how to live your life in better way, in right way so that you can be successful. This is the lessons that I filter from all of the books, from all of my good teachers, from all of my bitter and bloody experiences. I hope that you both can read carefully and learn from this and practice well. In doing that you will have a good and successful life. The lessons from old days to today, from East to West, there are so many, but I will compile them into ten most important lessons:
1/ CONSISTENCY: always do your best, show your effort, diligent…
2/ MODESTY: humble, modest, …
3/ GIVING: love others, caring, sharing, helping, don’t kill, show your respects, loving family and others, love parents, grandparents, aunts, uncles, brother, sister, …
4/ FOR ALL OF SENTIENT BEINGS: all your thinking, saying, talking, acting, working … always for everybody, all of sentient beings, don’t hurt nobody, nothing…
5/ FLEXIBILITY: honest, straightforward, but flexible and caring.
6/CONSCIENTIOUS: Do everything with all of your efforts, devote, dedicate, doing with care, doing all the way.
7/ ASCENSION: always learning, looking upward .
8/ LET GO: loving, forgiving, helping others without remembering, living your life without upsetting, without complaining.
9/ FORGIVING: forgiving others and yourselves, living for future from today and don’t be bothered by the past.
10/ LISTENING: talk less, listening more, reading more, learning more every moment from smallest to biggest.
Ba sẽ đi sâu vào chi tiết của từng điều trong 10 điều trên nhưng hai con phải luôn ghi nhớ một số điều căn bản sau đây:
Làm viêc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Không bi quan nhưng không chủ quan, phải lạc quan yêu đời, tự tin nhưng không quá tự tin. Tất cả mọi điều gì thái quá đều không tốt và nguy hiểm, phải dung hoà. Các con phải dùng Thuyết Dung Hoà và Đạo Phật làm nền tảng.
I will go in details and in-depth each of the ten pillars but first you both have to remember the following basis:
When you do anything, think anything, act anything, say anything you have to ponder well, consider carefully all of the consequences. Don’t being pessimistic, don’t being overconfident, being realistic optimistic. Everything that is extreme are not good and dangerous, you have to be in the middle, in harmony. Two of you need to use Harmonism and Buddhism as your basic principles.
I. TRÌ CHÍ: Bài học căn bản quan trọng đầu tiên là các con phải trì chí, bền bĩ, kiên nhẫn, nhẫn nại, cố gắng hết sức mình cho bất cứ một việc gì dù nhỏ dù lớn, tinh tấn hàng giây phút … Có cố gắng nỗ lực thì mới thành công thành đạt được, có bắt đầu bắt tay vào làm việc và nhẫn nại ráng làm dù khó khăn trở ngại và những lời nói ra, những phá hoại . Nhưng điều quan trọng nhất là phải biết thương yêu cha mẹ anh em ông bà, ruột thịt thân thích trong gia đình cũng như tất cả hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô và tất cả chúng sanh. Vì sao con phải hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Nhất là MẸ của con, người đã hy sinh cả cuộc đời cho hai con, mang nặng đẻ đau, làm việc cực khổ nuôi con khôn lớn nên người . Con cũng phải thương ông bà vì nhờ có ông bà mới có cha mẹ và mới có các con. Con cũng phải thương chị em ruột thịt. Hai con phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau cho đến suốt cuộc đời cho dù mai kia khi lớn có gia đình riêng, có vợ có chồng phải sống mỗi nơi xa nhau. Phải thương yêu các dì, cô, chú … những người thân thuộc đã cùng với Ba Mẹ lo lắng chăm sóc cho các con như chú Quang, cô Quyên, Dì Phối, Dì Út, … Và hãy thương yêu, thông cảm, giúp đỡ, chia sẻ… với tất cả mọi người xung quanh như hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô giáo … những người đã giúp con trực tiếp hay gián tiếp. Có như vậy thì cuộc đời các con mới hạnh phúc viên mãn, mới thành công trọn vẹn.
I. CONSISTENCY: The first basic lesson is that you both have to be consistent, doing your best all the time, waiting for the right moment, be patient, yielding, caring for others, for every single acts from smallest to biggest from every moment of your life. There are efforts then there are success, victories and triumphs, there are starting working and patience despite all of obstacles, problems, resistance, and all of sabotages, talking down… But there is one most ultimate important rule is that you have to have filial piety toward your parents, especially your MOM, who sacrifices all of her life to bring you to life and work hard to care and raise you to become better everyday. You have to love your grandparents because they give both of us ( your Mom and me) to life and then we give you to life. You have to love your sibling until the end of this lifetime even when you grow up and have your own family and maybe living far away. You must love your uncles, aunts… the relatives who work alongside with us ( Mom and I) to care about you such as Uncle Quang, Aunt Quyen, Aunt Phoi, Aunt Ut (Kieu) … And also you have to love, understand, help, share… with all of people surrounding you such as neighbors, co-workers, colleagues, friends, teachers, … all of the people who help you directly or indirectly. With that you can fulfill your life with complete happiness, complete success.

II. KHIÊM CUNG: Bài học quan trọng thứ hai mà hai con cần phải biết, hiểu và thực hành hàng phút giây trong cuộc đời các con để có thể thành công mỹ mãn, viên thành sở nguyện, đó là KHIÊM CUNG. Bởi vì trái ngược với khiêm cung là tự cao, hợm mình. Tự cao tự đại là tự hại mình, là tự sát vì nó sẽ làm cho mọi người ghét con, muốn triệt hạ con, muốn giết con. Khiêm tốn là tôn trọng người khác, trân trọng những điều tốt của người khác, nhìn vào những điểm xấu của mình để sửa chữa, nhìn điểm tốt của người khác để học hỏi . KHIÊM CUNG, khiêm tốn là món trang sức đẹp nhất, tốt nhất mà con người có thể trang điểm cho mình. Các con phải hiểu rằng tất cả những các con có được, hiểu được dù là kiến thức, địa vị, tiền bạc, danh vọng… đều tương đối và mong manh, luôn luôn có người giỏi hơn con, tài hơn con cho nên con phải khiêm tốn, học hỏi không ngừng. Và có khiêm cung thật sự thì con mới được mọi người tin tưởng, yêu thương, và giúp đỡ con thăng tiến trưởng thành.
II. MODESTY: Then the second important lesson that two of you need to know, understand and practice every moment of your life to be successful, that’s MODESTY. Because in contrary to modesty is arrogance , it’s suicidal, you can hurt yourself with your arrogance and don’t care about others. People will hate you, will want to bring you down, kill you . Modesty is respecting others, value and honor of other people, finding your own mistakes, shortcoming, weaknesses to fix and amend, looking at people’s good and success to learn. MODESTY, humble is the best jewelry that humans can wear. You have to understand that all of what you have either knowledge, money, … everything is relative and fragile, there are always someone better than you, more intelligent than you, then therefore you have to be modest, humble and learning every moment of your life. And if you have modesty, everybody will trust you, love you and help you to advance in life.
III. BỐ THÍ : Bố thí là cho đi 1 cách thành thật không tính toán, không cần nghĩ nhớ và không cần đền đáp thì sẽ có ích lợi rất lớn cho các con. Bố thí có nghĩa là con có thể cho đi những gì con có thể cho từ tiền bạc, đến kiến thức, lời khuyên, sự tán thán khen ngợi, tấm lòng yêu thương nhân ái, bác ái từ bi . Bố thí tài là cho tiền dù ít nếu con có ít hoặc nhiều nếu con có nhiều mà không cần người ta trả công trả ơn thì sẽ giúp mọi người rất nhiều và giúp con sẽ có thể kiếm tiền nhiều trong công việc. Bố thí pháp là con có thể giảng dạy, giúp lời khuyên, chia sẻ làm người lắng nghe khi người ta có chuyện vui buồn muốn tâm sự . Con cũng làm mà không cần nghĩ nhớ, đền ơn đáp nghĩa hay tính toán gì . Bố thí vô uý là cho đi lòng yêu thương, tôn trọng đối với thế gian. Các con không sát sanh, không giết các con vật, các con làm cho mọi người mọi vật không sợ hãi khi gần gũi các con mà còn thích gần gũi các con. Và các con cầu nguyện cho chính mình và gia đình, và tất cả mọi người để có sức khoẻ an bình, thân tâm an lạc . Thấy người khác thành công thì khen ngợi, khích lệ, tán thán không ganh tỵ, nói xấu, thấy người ta thất bại, buồn phiền khổ sở thì tuỳ theo khả năng điều kiện của mình mà giúp đỡ 1 cách thành tâm thành ý thành thật mà không tính toán, không cần báo ơn báo đáp. Bố thí pháp sẽ được thông minh trí tuệ. Bố thí vô uý sẽ được sống lâu, mạnh khoẻ. Và một lần nữa các con phải làm hạnh hiếu, hiếu thảo: yêu thương cha mẹ, ông bà, cô chú, anh em, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, thầy cô, và tất cả chúng sanh.
III. GIVING: Giving is giving to others with real and true commitment, helping others without remembering and don’t need to have return or any pay back.With Giving you can give money, or advice, or lecture, or books, or anything that people can need such as food, necessity… or you can give your praising, positive praying and saying to help people. You can give money depend on how much you have, if you have little you can give them a little, if you are rich you can give more, you can give accordingly. Giving money truly without remembering and don’t need pay back or any return then you will have more money to earn in working. Giving kind words, advice to others to help them understand the good of Harmonism and Buddhism, to help them when they need to share and want someone to listen to their problems and misery. Remember that when you help others you will have happiness, and to have a stable society we need to have the rich helping the poor because if we don’t do that there will be the uprising and unstable society. You need to always keep in mind that when you give to others, you need to do with pure heart and mind and soul, don’t remember and don’t need to have anything in return or any payback. Giving the good will and good heart will help you living longer and healthy. How do you give good will and good heart: you can pray for people, you don’t kill anybody or anything , any animals, when you give good will and good heart, you don’t scare and frighten anybody and people want to near and close to you, want to be your friend. And one more time, you need to have filial piety: to love and care about your parents, your grandparents, siblings ( brothers and sisters), aunts and uncles, friends, neighbors, co-workers, colleagues, teachers, …
IV. VÌ CHÚNG SANH: Điều thứ tư chúng con phải nhớ rằng bất cứ mọi suy nghĩ, hành động, lời nói việc làm đều phải vì mọi người, vì tất cả chúng sanh . Đừng bao giờ nghĩ, nói, làm bất cứ việc gì mà chỉ lợi cho mình mà hại người vì bất cứ việc gì như vậy thì sẽ nguy hiểm, không tốt lợi hôm nay nhưng hại về sau về lâu dài .
IV. FOR ALL OF SENTIENT BEINGS: The fourth lesson, you have to remember that everything you think, speak, talk, act, do and work you have to care about others as well as yourself, never get only good for you but bad for others. That’s not good and dangerous because it’s maybe good for now but bad for later.

V. TUỲ DUYÊN: Bài học thứ năm cho hai con là TUỲ DUYÊN, có nghĩa là các con phải thành thật, thật thà, thẳng thắn và cố gắng làm mọi việc nhưng phải hết sức cẩn thận, khéo léo, mềm mỏng, tuỳ duyên, tuỳ thời tuỳ lúc, tuỳ người… Không nên cưỡng cầu. Con có ý tốt, con muốn xong việc nhưng không nên gấp gáp, vội vàng, dục tốc bất đạt, làm nhanh quá thì sẽ không thành. Phải tuỳ theo hoàn cảnh điều kiện thực tế mà làm, mà nói, mà thuyết phục, khuyên lơn, can gián. Phải biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Phải biết lúc nào nên nói nên làm và lúc nào nên im lặng, nhượng bộ chờ đợi cho cơ hội tốt hơn. Và biết sắp xếp lời nói việc làm theo thứ tự thích hợp nhưng phải linh hoạt, linh động tuỳ cơ ứng biến.
V. FLEXIBILITY: The fifth lesson is FLEXIBILITY, means that you have be honest, trustworthy, straightforward and set your goal your aim and doing your best to achieve it, but you must be very careful, pay attention, listen, observe, understand the situation, flexible, depend on each particular situation and circumstance to act, talk, convince, work accordingly. You have to know when to push forward and when to retract and retreat, depend on each time and place, each person. Don’t force prematurely. You can have good will and good intentions and want to help others and get the job done but don’t be in hurry, doing so fast, doing too fast too early will be bad and have bad consequenses. You must read and access the situation to measure the plans accordingly to convince, persuade and get the work done perfectly. Knowing others well and knowing yourselves well will bring your success. You must know when you can proceed in talking, in working and when you have remain silent, compromise and retreat to wait for better chances, better opportunities or better time. And also knowing how to set priority in thinking, talking, persuading, convincing, acting, working, pushing accordingly, flexible and being wise.
VI. TẬN TÂM: Bài học thứ sáu là các con phải làm bất cứ việc gì với tất cả tấm lòng, cố gắng nỗ lực, TẬN TÂM, tận lực làm đến nơi đến chốn. Làm việc, suy nghĩ, học hành, …. đều phải làm với tấm chân thành và cố gắng, để ý, quan sát, làm hết sức mình, cẩn thận kỹ lưỡng.
VI. CONSCIENTIOUS: The sixth lesson is that you have to do anything with utmost attention and compassion and passion, do your best, CONSCIENTIOUS, work all the way to the end with greatest efforts. Working, thinking, studying… all of those you have do with care, pay close attention, observe carefully.

VII. HƯỚNG THƯỢNG: Bài học thứ bảy là các con phải luôn luôn học hỏi không ngừng cầu tiến, phục thiện, HƯỚNG THƯỢNG. Nếu làm lỗi lầm thì phải hối lỗi sám hối và tu sửa không tái phạm nữa. Và phải luôn học hỏi không ngừng, đọc sách, lắng nghe, học từ cuộc sống và những người đi trước. Phải quý trọng thời gian, không bỏ phí và luôn cố gắng lập kế hoạch làm việc có thứ tự ngăn nắp, cố gắng ngủ sớm dậy sớm, làm việc gì cũng phải có quy củ, luật lệ không bừa bãi, lộn xộn. Gặp người lớn phải chào hỏi, đi khỏi nhà phải thưa người lớn và nói rõ đi đâu bao giờ về, đi thưa về trình. Nói chuyện không lớn tiếng quá không nhỏ quá vừa đủ nghe. Phải học từ những chuyện nhỏ nhất từ lời ăn tiếng nói, cách nói điện thoại, trả lời điện thoại. Không biết thì phải hỏi không nên làm bừa.
VII. LOOKING UPWARD, HIGHER: The seventh lesson is that you guys have to learn and study incessantly, continually, feeling remorse for bad actions, being upward, ascension, going higher and higher. If you make mistakes or at fault, you have to say sorry and learn from it, don’t do it again. Always learning, reading, listening, studying from life, society, universe, from older people, from teachers, parents, siblings, friends, coworkers, colleagues, …You must value the time, don’t waste time and always planning ahead, organize, sleep early and get up early, working within the rules, don’t be so messy or sloppy. When you meet older people, you have to bow and when you meet people you need to say hello, when you leave home you have to let adults knowing where you are going and when you will be back. When speaking don’t be too loud, don’t be too soft, just about what people can hear it. You need to learn from the smallest things from the way to talk, how to call over the phone, how to pick up the phone. If you don’t know something, you have to consult others, don’t just do it blindly.
VIII. BUÔNG BỎ: Bài học thứ tám là con phải BUÔNG BỎ, nghĩa là con giúp người, thương người, sống và làm việc hết mình trong cuộc đời nhưng không dính mắc, không chấp trước, không thắc mắc, không cầu mong đền đáp gì . Như hoa sen sống trong bùn nhơ vẫn không dính bùn mà nở đoá hoa đẹp đẽ. Đừng thắc mắc, câu nệ chấp trước vì đó là vô ích, không cần thiết mà rất nhiều khi chúng ta không hiểu rõ sự thật mà có những kết luận sai lầm. Buông bỏ, xả, không có nghĩa là bỏ hết mọi sự sống yếm thế, quên đời mà ta phải nhập thế, phải sống cuộc đời đầy đủ ý nghĩa có nghĩa là sống vì mọi người trong đó có mình .
VIII. LET GO: The eighth lesson is that you have to LET GO, meaning you help people, love people, live and work all what you can do without remembering, thinking about anything in return or payback. Like the lotus living in the mud but still giving out the beautiful flowers. Don’t complain, don’t pay attention to the others’ mistakes or wrongdoings, because it’s unnecessary and sometimes we don’t really understand in-depth what’s really going on and jump on the conclusion and fall into the wrong assumption and draw wrong conclusions. LET GO doesn’t mean you live a passive life, away from society, retreat from active life, LET GO really means that you live your real life with full dedication and sacrifices for everyone that including you and yourselves.

IX. VỊ THA: Bài học thứ chín là các con cần phải có lòng VỊ THA, tha thứ cho mọi người và chính bản thân mình, hãy để quá khứ qua đi và tập trung vào hiện tại và tương lai. Dĩ nhiên những sai lầm, tội lỗi trong quá khứ của mình thì cần sám hối và sửa chữa tiệt trừ không tái phạm nữa và xây dựng 1 con người mình mới tốt đẹp không làm việc xấu việc ác mà nên làm việc tốt, việc thiện. Nhưng tha thứ cho mọi người để giúp đỡ họ vươn lên tốt đẹp hơn, không chỉ trích lên án, trừng phạt ném đá hay trả thù .
IX. FORGIVING: The ninth lesson is that you have to forgive people and yourself, let the past gone, and focus on the present and future. Of course with the mistakes and sins from your past, you need to reflect seriously from them and fix them, never commit them again and build your new person for better, don’t do bad acts, just do good acts. However, you need to forgive others and helping them getting better, don’t just trying to punish them, accuse them, throw stone at them, revenge,…

X. Bài học thứ mười là các con phải biết lắng nghe và có nghệ thuật và khoa học lắng nghe. Nói ít đi, làm nhiều hơn, học nhiều hơn, đọc nhiều hơn và lắng nghe nhiều hơn nữa để lãnh hội hết tất cả những kiến thức, trí tuệ, trí huệ cần thiết để làm người tốt, không vướng vào những chuyện nguy hiểm, vô ích, phù phiếm và uổng phí. Lắng nghe và phân biệt điều tốt điều xấu, không phải tất cả mọi chuyện nghe được đều tin cả mà phải biết điều gì nên tin điều gì không tin, phải phân biệt điều gì đúng điều gì sai, điều gì tốt điều gì xấu.
X. the tenth lesson is that you have to listen well, learn how to obtain the science and art of listening. Talk less, do and work more, learn and study more, read more and listen more and more to obtain all of the necessary knowledge and wisdom, intelligence to be good person, don’t fall into bad things, bad karma, don’t fall into the dangerous, in vain, wasted, unhelpful, unhealthy traps. Listening and distinguishing between good and bad, not all of what you hear is good or trustful and truthful, so you have to differentiate the good and bad to believe.

KẾT LUẬN:
Nói tóm lại, cuối cùng để kết luận, sau khi đọc xong 10 bài học trên đây mà Ba vừa viết cho hai con, các con nên đọc chậm và đọc đi đọc lại, nếu chỗ nào không hiểu các con có thể hỏi lại Ba hay Mẹ hay bất cứ ai để rõ hơn. Các con không cần phải thực hành, thực hiện hết tất cả 10 điều trên hay nếu các con thấy 1 điều gì không thoải mái, không thiết thực thì có thể bỏ qua vào lúc này, nhưng sau này nên đọc lại, vì đây là 10 bài học giá trị cho suốt cuộc đời các con và các con cháu của các con sau này, con nên dùng những điều này để dạy dỗ và áp dụng 1 cách sáng tạo, linh hoạt… Ba rất hy vọng và luôn cầu nguyện để hai con có thễ lãnh hội 10 bài học này và có thể hiểu sâu sắc thấu đáo để áp dụng vào cuộc đời của hai con để có cuộc sống tốt đẹp. Và hãy luôn luôn nhớ rằng Ba Mẹ, Ông Bà, Cô, Dượng, Chú, Thím, Dì, Dượng luôn luôn thương yêu các con rất nhiều và luôn cầu mong các con hạnh phúc và tất cả mọi điều tốt lành nhất. Hãy vững bước trên đường đời của các con, đừng sợ hãi, đừng bi quan, đừng chủ quan mà hãy lạc quan yêu đời và luôn sáng suốt tỉnh táo để đối diện với tất cả mọi thử thách.
CONCLUSION: In brief, finally for conclusion, after reading all of these 10 lessons that I just wrote for you above, you need to read carefully, slowly, reread as many times as you can, thoroughly, if there is anywhere that you don’t understand you can ask me, or Mom, or anybody you want to explain to you to be clearer. You don’t need to practice all of these 10 lessons right now, you might do it later in your life, if there are anything you feel not comfortable, or not ready to do it you can skip for now and come back to visit it later, but you will need them, I can guarantee, for yourselves, for your children and grandchildren, for your love ones and apply it wisely, flexibly, innovatively. I really hope and pray deeply that both of you can understand profoundly these ten precious lessons and can apply them into your lives to get great wonderful life. And always remember that your parents, your grandparents, your aunts, your uncles, … always love you unconditionally and so much and always wish and pray for your happiness, peace, stability, and all of the best. Let’s face your life strongly, wisely, courageously, bravely, intelligently, don’t be pessimistic, don’t be overconfident, but optimistic and always be calm, be wise, awake and awaken, to prepare encountering any challenges thrown at your ways.
Orlando, Trần Minh Hiền, pháp danh Giác Đức ngày 27 tháng 8 năm 2015
Tran Minh Hien, August 27, 2015

About hientrankhanhdo

writer, teacher
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21

  1. Pingback: TU TÂM – hientran2016

  2. Kristen nói:

    Grеetings! I’ve been reading your website for а while now and finally got the bravery to go ahead аnd give you a shout out
    frоm Nеw Cаney Tх! Just wɑnted to ѕay keep up the good
    work!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s