Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

THÁNG BẢY TÀN BẠO

THÁNG BẢY TÀN BẠO Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 7 năm 2016 Tháng bảy tàn bạo với tin tức khủng bố ở khắp nơi ở Nice, ở Afghanistan, ở Iraq và bao nhiêu tai nạn thương tâm, ví … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC LÉON FÉLIX BATISTA

ĐỌC LÉON FÉLIX BATISTA Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 7 năm 2016 León Félix Batista sinh năm 1964 là nhà thơ, tác giả Cộng Hoà Dominica. Năm 2003 anh tổ chức atentado poético (“poetic attack”) ở New York … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÁCH TỪ TỪ ĐỂ CÓ CƠ LỚN

CÁCH TỪ TỪ ĐỂ CÓ CƠ LỚN Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 7 năm 2016 (Dịch từ trang 63 sách The Big Book of Uncommon Knowledge của Jeff Csatari: The Slow Way to Big Biceps) Cơ bắp của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC GRIT THE POWER OF PASSION AND PERSEVERANCE

ĐỌC GRIT THE POWER OF PASSION AND PERSEVERANCE Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 7 năm 2016 Quyển sách Grit của Angela Duckworth (sinh 1970) là tiến sĩ tâm lý học, cô đã nghiên cứu từ trường West Point … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XEM TRANH TAKAKUWA

XEM TRANH TAKAKUWA Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 7 năm 2016 Kojiro Ankan Takakuwa là hoạ sĩ người Nhật nhưng sống và làm việc tại Panama City. Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 7 năm 2016 https://twitter.com/hienminhtranTiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HAIKU 12

HAIKU 12 1. Hoàng hôn rơi trên sông Rồi chìm vào bóng tối mênh mông Em có là hư không 2. Bình minh lên rực rỡ Con thuyền lênh đênh chờ che chở Sóng chập chùng hơi thở 3. Ánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC JOSÉ LUIS VEGA

ĐỌC JOSÉ LUIS VEGA https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ ĐỌC JOSÉ LUIS VEGA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TẬP ĐÁNH TENNIS

TẬP ĐÁNH TENNIS https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ TẬP ĐÁNH TENNIS Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC THE SLEEP REVOLUTION

ĐỌC THE SLEEP REVOLUTION https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ ĐỌC THE SLEEP REVOLUTION … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGHE RISE CỦA KATY PERRY

NGHE RISE CỦA KATY PERRY https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ NGHE RISE CỦA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?