Monthly Archives: Tháng Chín 2016

ĐỌC LẠI TO KILL A MOCKINGBIRD

ĐỌC LẠI TO KILL A MOCKINGBIRD Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 9 năm 2016 To Kill A Mockingbird là tiểu thuyết của Harper Lee (sinh 28 tháng 4 năm 1926 mất 19 tháng 2 năm 2016) xuất bản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XEM TRANH ANNA OSTOYA

XEM TRANH ANNA OSTOYA Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 9 năm 2016 Anna Ostoya là hoạ sĩ Ba Lan. Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 9 năm 2016 https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GIẤC MƠ MẶT TRỜI

GIẤC MƠ MẶT TRỜI Sinh Nhật Má. Thơ: Trần Minh Hiền. Nhạc: Mai Đằng. Hoà Âm: Đặng Vương Quân. Ca Sĩ Trình Bày: Tâm Thư. https://www.youtube.com/watch?v=h9AMkxvVdUs&feature=youtu.be GIẤC MƠ MẶT TRỜI Giấc mơ mặt trời Về trong ảo ảnh Nỗi lòng vời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC HENRY ABBEY

ĐỌC HENRY ABBEY Sinh Nhật Má. Thơ: Trần Minh Hiền. Nhạc: Mai Đằng. Hoà Âm: Đặng Vương Quân. Ca Sĩ Trình Bày: Tâm Thư. https://www.youtube.com/watch?v=h9AMkxvVdUs&feature=youtu.be https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỂ NGỦ NHANH HƠN

ĐỂ NGỦ NHANH HƠN Sinh Nhật Má. Thơ: Trần Minh Hiền. Nhạc: Mai Đằng. Hoà Âm: Đặng Vương Quân. Ca Sĩ Trình Bày: Tâm Thư. https://www.youtube.com/watch?v=h9AMkxvVdUs&feature=youtu.be https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VỤ ÁN AARON BURR

VỤ ÁN AARON BURR Sinh Nhật Má. Thơ: Trần Minh Hiền. Nhạc: Mai Đằng. Hoà Âm: Đặng Vương Quân. Ca Sĩ Trình Bày: Tâm Thư. https://www.youtube.com/watch?v=h9AMkxvVdUs&feature=youtu.be https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGHE SETTING THE WORLD ON FIRE

NGHE SETTING THE WORLD ON FIRE Sinh Nhật Má. Thơ: Trần Minh Hiền. Nhạc: Mai Đằng. Hoà Âm: Đặng Vương Quân. Ca Sĩ Trình Bày: Tâm Thư. https://www.youtube.com/watch?v=h9AMkxvVdUs&feature=youtu.be https://twitter.com/hienminhtran http://www.facebook.com/profile.php?id=643665706 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?