Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

VƯỢT QUA SAI LẦM

VƯỢT QUA SAI LẦM Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 12 năm 2016 (Dịch từ trang 162 sách The Big Book of Uncommon Knowledge của Jeff Csatari: How To Bounce Back From A Screwup) Khi bạn sai lầm, lỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CẢM HOÁ QUỶ DỮ (truyện ngắn Trần Minh Hiền)

CẢM HOÁ QUỶ DỮ (truyện ngắn Trần Minh Hiền) Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 12 năm 2016 Holly không bao giờ tưởng tượng nổi người chồng của cô là Evil lại là một kẻ quá sức tưởng tượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XEM TRANH JEREMY PIERT

XEM TRANH JEREMY PIERT Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 12 năm 2016 Jeremy Piert là hoạ sĩ Úc ở Melbourne. Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 12 năm 2016 https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THI SĨ ĐINH HÙNG

THI SĨ ĐINH HÙNG (Kính viếng thi sĩ Đinh Hùng) “Bài ca man rợ” của Đinh Hùng (1) Thi sĩ tài hoa đến tột cùng “Chớp bể mưa nguồn” còn phóng túng (2) “Cung đàn tưởng niệm” cũng mông lung … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHỌC GHẸO

CHỌC GHẸO Nỗi buồn Chọc ghẹo niềm vui Như em Chọc ghẹo lèm nhèm của tôi Đơn côi Chọc ghẹo Bồi hồi Như em Chọc ghẹo Lem nhem của đời Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 12 năm 2016 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC SAINT-JOHN PERSE

ĐỌC SAINT-JOHN PERSE https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LẤY NGÀY NGHỈ LÀM AN TOÀN

LẤY NGÀY NGHỈ LÀM AN TOÀN https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?