Monthly Archives: Tháng Hai 2017

HIỂU BIẾT VỀ HÀU OYSTERS

HIỂU BIẾT VỀ HÀU OYSTERS https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ HIỂU BIẾT VỀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 48

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 48 https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ MỖI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NỮ SĨ QUỲNH DAO

NỮ SĨ QUỲNH DAO https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ NỮ SĨ QUỲNH DAO … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HAIKU 30

HAIKU 30 https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ HAIKU 30 1. Này em hãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC BARBARA TUCHMAN

ĐỌC BARBARA TUCHMAN Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 2 năm 2017 Barbara Wertheim Tuchman (30 tháng 1 năm 1912 – 6 tháng 2 năm 1989) là nhà văn nữ, sử gia Hoa Kỳ đoạt giải Pulitzer 2 lần: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GỠ CON HÀU BẰNG VẶN VÍT

GỠ CON HÀU BẰNG VẶN VÍT Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 2 năm 2017 (Dịch từ trang 193 sách The Big Book of Uncommon Knowledge của Jeff Csatari: Shuck An Oyster with a screwdriver) 1. Set the stage: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 47

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 47 Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 2 năm 2017 Hôm nay chúng ta đọc và suy niệm câu số 47. ” Người không biết thương bản thân thì không thể thương người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?