Author Archives: hientrankhanhdo

About hientrankhanhdo

writer, teacher

VIẾT CHO VALENTINE 2019

VIẾT CHO VALENTINE 2019 https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ VIẾT CHO VALENTINE 2019 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

EM LÀ ĐOÁ HOA HỒNG ĐẸP NHẤT

EM LÀ ĐOÁ HOA HỒNG ĐẸP NHẤT Em là đoá hoa hồng đẹp nhất Nở dịu dàng trong ngày Lễ Tình Yêu Anh yêu mãi tâm em hiền chân thật Em nàng tiên kiều diễm mỹ miều Em là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHAI BÚT KỶ HỢI 2019

KHAI BÚT KỶ HỢI 2019  https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ KHAI BÚT KỶ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC THI TẬP HƯƠNG HOA TÌNH THƠ CỦA THI SĨ HOA VĂN

ĐỌC THI TẬP HƯƠNG HOA TÌNH THƠ CỦA THI SĨ HOA VĂN Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 2 năm 2019 Kính thưa thi sĩ Hoa Văn Kính thưa các bậc trưởng thượng Kính thưa Dược Sĩ Minh Ngọc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỪNG SINH NHẬT CON GÁI TRÒN 15 TUỔI 22 THÁNG 1 NĂM 2019

MỪNG SINH NHẬT CON GÁI TRÒN 15 TUỔI 22 THÁNG 1 NĂM 2019 https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ANH VẪN BIẾT

ANH VẪN BIẾT https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ ANH VẪN BIẾT Anh vẫn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHAI BÚT 2019

KHAI BÚT 2019 Anh ngồi thắp ngọn nến hồng tưởng tượng Dâng cho em cả cuộc sống diệu kỳ Đêm mầu nhiệm gió thổi từ muôn hướng Đợi tình yêu cho năm mới thầm thì Anh ngồi viết vần thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?