ĐỌC ERIK ERIKSON

ĐỌC ERIK ERIKSON
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
Erik Homburger Erikson (tên khai sinh Erik Salomonsen;15 tháng 6 năm 1902 – 12 tháng 5 năm 1994) là tâm lý học nổi tiếng Hoa Kỳ gốc Đức, ông là giáo sư của cả Harvard và Yale, ông nổi tiếng với identity crisis. Vợ ông là nhà tâm lý học Hoa Ky gốc Canada và con trai của họ là Kai T. Erikson cũng là 1 nhà xã hội học nổi tiếng. Errik Erikson đoạt giải Pulitzer năm 1970 với Gandhi’s Truth.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017

Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: text and outdoor

Image may contain: outdoor and naturehttps://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

5 THỨC ĂN NO BỤNG

5 THỨC ĂN NO BỤNG
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 3 năm 2017
(Dịch từ trang 196 sách The Big Book of Uncommon Knowledge của Jeff Csatari: 5 Belly-Filling Foods)
5 thức ăn giúp bạn no bụng, có fiber, protein, đó là : hạnh nhân, cháo bột yến mạch, cá hồi, quinoa, đậu đen.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 3 năm 2017
Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: text and outdoor
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: text
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/
Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
Trong số các chơn ngôn, câu chơn ngôn gồm 2 chữ: án lam (tiếng Hán) và om ram (tiếng Phạn) có nghĩa là oṃ(quy mệnh) ram(pháp giới thanh tịnh) và Án(quy mệnh) lam(pháp giới thanh tịnh) là câu chơn ngôn có nghĩa vô cùng sâu sắc, cao siêu và không thể nghĩ bàn. nếu ta đọc tụng thường xuyên với tâm thanh tịnh thì sẽ đạt đến cõi thanh tịnh.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: text and outdoor
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: flower, plant and nature
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 55

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 55
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
Hôm nay chúng ta đọc và suy niệm câu số 55.
”  Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.” Quả vậy 99.9% loài người chỉ làm được 3 việc này trong đời ác trược này: họ tự lừa dối chính bản thân họ, họ lừa gạt tha nhân, thiên hạ và bị chính thiên hạ, người khác kia gạt gẫm chính họ. Chúng ta phải tu tập, giác ngộ, tỉnh thức để không gạt chính mình, phải thành thật với chính mình, nhìn ra khuyết điểm lỗi lầm tội lỗi tội ác của chính bản thân mình để sửa chữa, tu sửa, không tái phạm và không bao giờ dối gạt kẻ khác. Nếu bạn làm được 2 việc đó 1 cách viên mãn thì không ai dối gạt bạn cả còn nếu bạn dối gạt người hay bạn gạt chính bản thân bạn  thì chắc chắn kẻ khác sẽ dối gạt bạn.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017

Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: text and outdoor

Image may contain: outdoor and nature

Image may contain: texthttps://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT

THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT
Thanh Tịnh an nhiên Đại Hải lành
Hy sinh cứu độ mọi quần sanh
Bồi vun vườn tược từng thân thể
Tưới mát cỏ cây khắp lá cành
Giác ngộ định thiền thương mỏng mảnh
Từ bi hỷ xả hiểu mong manh
Yêu thương giúp đỡ cùng nhân loại
Thanh Tịnh an nhiên Đại Hải lành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: text and outdoor
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: text
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

LẮNG TAI NGHE CUỘC SỐNG DÂNG TRÀO

LẮNG TAI NGHE CUỘC SỐNG DÂNG TRÀO
Người đời vẫn chấp nê câu nệ
Bị u mê ám ảnh lỗi người
Không nhìn thấy lỗi mình rất tệ
Luôn chê khen chỉ trích tơi bời
Ít ai hiểu ngọn nguồn diệu vợi
Hãy yêu thương giúp đỡ muôn loài
Học im lặng thứ tha chờ đợi
Khóc cùng ai đau khổ u hoài
Hãy thông cảm sẻ chia nhân loại
Vì chúng sanh ai cũng như mình
Cũng ham sống, sợ ngày băng hoại
Cũng ước ao đời sống an bình
Hãy bước tới nắm tay thanh tịnh
Mở lòng ta cho gió xuân vào
Cùng quỳ xuống học câu bình tĩnh
Lắng tai nghe cuộc sống dâng trào
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
PEOPLE
Please let it go and love other people
Put ourselves and our soul under the steeple
All of needle is all of devil
Let’s focus on how to become a good disciple
Trần Minh Hiền Orlando March 6, 2017
Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: text and outdoor
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: text
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/
Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

ĐỌC NORMAN MAILER

ĐỌC NORMAN MAILER
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

ĐỌC NORMAN MAILER
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 3 năm 2017
Norman Kingsley Mailer (31 tháng 1 năm 1923 – 10 tháng 11 năm 2007) là tiểu thuyết gia, kịch tác gia, nhà báo, nhà viết tiểu luận, diễn viên, nhà làm phim , nhà hoạt động chính trị người đạt 2 giải Pulitzer cả ở fiction lẫn non-fiction, fiction năm 1979 với The Executioner’s Song và non-fiction với Armies of the Night năm 1969.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 3 năm 2017
Image may contain: flower, plant and nature
Image may contain: text and outdoor
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: text
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
https://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi