Author Archives: hientrankhanhdo

About hientrankhanhdo

writer, teacher

EM HÃY CỨ XINH TƯƠI HY VỌNG

EM HÃY CỨ XINH TƯƠI HY VỌNG Trời cứ mỗi ngày càng thêm nóng Như lòng ai cứ mãi quay vòng Dòng sông cạn trơ dòng lóng ngóng Xót xa thơ ngày tháng thân còng Em hãy cứ xinh tươi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

Tran Phuong Tien Award

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

SINH NHẬT PHƯƠNG KHANH 3 THÁNG 4 NĂM 2017

SINH NHẬT PHƯƠNG KHANH 3 THÁNG 4 NĂM 2017 (Thương tặng vợ hiền Đỗ Thị PHương Khanh nhân sinh nhật 3 tháng 4 năm 2017) Thương em ngày sinh nhật Chúc em mọi điều lành Giữa cuộc đời tất bật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

ĐỌC JOHN TOLAND

ĐỌC JOHN TOLAND https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ ĐỌC JOHN TOLAND Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

ĐỒ ĂN NGON NHẤT Ở CÔNG VIÊN

ĐỒ ĂN NGON NHẤT Ở CÔNG VIÊN https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ ĐỒ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

KINH DƯỢC SƯ

KINH DƯỢC SƯ https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ KINH DƯỢC SƯ Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 56

MỖI NGÀY ĐỌC MỘT CÂU THIỀN 56 https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ MỖI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Để lại phản hồi