Author Archives: hientrankhanhdo

About hientrankhanhdo

writer, teacher

BÀI THƠ 108 KHỔ THƠ

BÀI THƠ 108 KHỔ THƠ https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ BÀI THƠ 108 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hình ảnh

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI SÁM NGUYỆN 2

BÀI SÁM NGUYỆN 2 Quy y tam bảo để tu tâm Sám hối hành thiền với lặng câm Bình tĩnh thâm trầm như ánh sáng An nhiên tự tại tựa thanh âm Siêng năng nối gót về Yên Tử Tinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

EM HÃY CỨ XINH TƯƠI HY VỌNG

EM HÃY CỨ XINH TƯƠI HY VỌNG Trời cứ mỗi ngày càng thêm nóng Như lòng ai cứ mãi quay vòng Dòng sông cạn trơ dòng lóng ngóng Xót xa thơ ngày tháng thân còng Em hãy cứ xinh tươi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tran Phuong Tien Award

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SINH NHẬT PHƯƠNG KHANH 3 THÁNG 4 NĂM 2017

SINH NHẬT PHƯƠNG KHANH 3 THÁNG 4 NĂM 2017 (Thương tặng vợ hiền Đỗ Thị PHương Khanh nhân sinh nhật 3 tháng 4 năm 2017) Thương em ngày sinh nhật Chúc em mọi điều lành Giữa cuộc đời tất bật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐỌC JOHN TOLAND

ĐỌC JOHN TOLAND https://twitter.com/hienminhtran https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/ http://hientran2016.wordpress.com https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Dung-Hoa-1045401055570366/ http://hientran1970.blogspot.com THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/ TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/ SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/ ĐỌC JOHN TOLAND Trần Minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?